Home
Bestuur
Mededeling
Actueel
Lid worden
Contactformulier

 

Gegevens bestuursleden VG-PMT 

Voorzitter: Rob Bernsen

E-mailadres: voorzitter@gepensioneerdenvgpmt.nl                               

Geboren in 1951. Heb vanaf 1982 tot 2015 voor de Metaal en Techniek gewerkt als onderhandelaar over de cao en pensioenregeling. Ik ben lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) van PMT en pensioenonderhandelaar in de detailhandel. Naast pensioenen houd ik mij ook nog bezig met onderwijs als voorzitter van OFED en lid van het algemeen bestuur van Worldskills Netherlands. Daarnaast ben ik lid van de SER-commissie CKA. Ik hoop samen met mijn medebestuursleden de vereniging uit te bouwen tot een deskundige goede belangenbehartiger voor de gepensioneerden bij PMT en hoop dat wij samen met de leden tot een goede invulling van onze doelstellingen komen. Mijn hobby’s zijn golfen en lange afstand fietsen. Samen met mijn vrouw heb ik twee kinderen en zes kleinkinderen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vice-voorzitter: Ted van der Lugt

E-mailadres: vice-voorzitter@gepensioneerdenvgpmt.nl 

 

Ik ben in 1944 in Deventer geboren en opgegroeid in Voorburg. Ik ben ruim vijftig jaar getrouwd en wij hebben twee dochters en twee kleinkinderen. Als sport heb ik vele jaren badminton gespeeld en ook heb ik met mijn vrouw vaak fietstochten gemaakt, zowel in Nederland als ook in het buitenland. Helaas kan dit niet meer om gezondheidsredenen. Ik heb o.a. vier jaar bij het Centraal Bureau voor Statistiek in financiële statistieken gewerkt.  Daarna ben ik overgestapt naar de Agam, de toenmalige importeur van Mercedes-Benz. Ik heb daar gewerkt voor de automatisering bij de dealerbedrijven. Ik heb veel in het bestuur van verenigingen gezeten. Buiten VG-PMT zit ik nog in het bestuur van de Stichting Pensioenbehoud en in de ledenraad van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen. Ook heb ik in een aantal jaren in de gemeenteraad gezeten.

Als vicevoorzitter van VG-PMT zal ik mij inzetten om de belangen van de leden van VG-PMT  te behartigen.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretaris: Daan van Wijk

E-mail: secretaris@gepensioneerdenvgpmt.nl  

Geboren in 1951 in Arnhem. Vervroegd pensioen in 2013 na een werkzaam leven in verschillende functies in de belangenbehartiging. Na de start bij een rentmeester kantoor in de Bilt was ik een aantal jaren hoofd van de afdeling ledenbemiddeling van de artsenorganisatie KNMG. In 1980 verhuisde ik naar Zoetermeer en aanvaardde een functie op de afdeling Publiciteit en Voorlichting van de Federatie Goud en Zilver in Den Haag, later Voorburg. Naast eind- en hoofdredacteur van het vaktijdschrift Edelmetaal werd ik in 1990 benoemd tot secretaris van die organisatie. Wij volgden de CAO voor de kleinmetaal en om die reden krijg ik nu mijn pensioen van PMT. Naast secretaris van VG-PMT (sinds 2014) ben ik als vrijwilliger actief in besturen van een aantal stichtingen en verenigingen. De vrije tijd besteed ik graag aan golf en reizen en uiteraard aan de kleinzoon die mijn vrouw en ik kregen van onze dochter.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adviseur van het bestuur, in het bijzonder belast met ledenwerving: Henk Dalhuisen

E-mail: henkdalhuisen151@gmail.com 

 

 

Mijn naam is Henk Dalhuisen en ik ben geboren in 1946. Ik ben getrouwd en heb drie fantastische kinderen en vier fijne kleinkinderen. Mijn hobby is het onderhoud van zowel de tuin als vervoersmiddelen. Ik ben werkzaam geweest bij Mercedes Benz Nederland binnen de afdeling After-Sales van 1968 tot 2006. Ik heb diverse functies bekleed en was de laatste 15 jaar verantwoordelijk voor de opslag en distributie van onderdelen in de functie van Manager Logistiek.

Ik ben sinds 2018 betrokken bij de vereniging VG-PMT en mijn doelstelling is: het uitbreiden van het aantal leden. Om vervolgens het beleid van PMT met de leden en zo goed mogelijk voor de leden vorm te geven. Mijn motto is: NIET LATEN MAAR WEL DOEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penningmeester: Daan (Daniël) van Ham

E-mail: penningmeester@gepensioneerdenvgpmt.nl 

Mijn naam is Daan van Ham. Aangezien er twee mensen in het bestuur zitten met dezelfde roepnaam hebben wij als betstuur ervoor gekozen mij aan te spreken als Daniël om verwarring te voorkomen.

Ik ben geboren op 20 maart 1944 in Delft en ik heb daar 55 jaar met plezier gewoond, maar we wonen tegenwoordig in een kleinere randgemeente van Delft. Inmiddels ben ik meer dan 51 jaar getrouwd en hebben we een dochter en een kleinkind.

Mijn werkzame leven heb ik ook voornamelijk doorgebracht in Delft, eerst in de grootmetaal (Spoorijzer Delft) als lasser met de bedoeling de lastechniek in te gaan. Door bedrijfssluiting lopen dingen soms anders en ben ik terecht gekomen bij de Gelatinefabriek in Delft voorheen Lijm- en Gelatinefabriek Delft als onderhoudsmonteur, later als regeltechnicus.

Mijn opleiding heb ik op wat latere leeftijd serieus opgepakt in de avonduren en is HTS Werktuigbouw met daarnaast een elektrotechnische opleiding. Dat alles niet zo gaat als dat je redelijk denkt te plannen, ben ik op mijn 48 ste nog ZZP er geworden. Daarvanuit ben ik terecht gekomen in de zwembad installatietechniek en heb ik de laatste 10 jaar met veel plezier gewerkt bij een van de grootste zwembadinstallateurs van Nederland nm. de Firma Hellebrekers Technieken uit Nunspeet waar ik werkzaam was als technisch beheerder voor een grootaantal zwembaden in Nederland. Al met al een gevarieerd beroepsmatig bestaan.

Als een van de oprichters van VG-PMT zit ik hierbij vanaf 21 maart 2013, dus een dag na mijn verjaardag, een legendarisch moment als zijnde een nieuwe start in het leven.

Mijn wens is dat de VG-PMT ooit nog eens meer dan 1000 leden zal hebben.

 

=============================

 

Lid van het Bestuur van PMT namens VG-PMT:

Joep Schouten

 

Lid van het Verantwoordingsorgaan van PMT namens VG-PMT:

Diederik Tak Labrijn

Geboren in 1949 ben ik internationaal werkzaam geweest voor Billiton, vervolgens in Nederland bij Sikkens, RTD en tenslotte als Commercieel Directeur bij Imtech Maintenance waardoor ik deelnemer van PMT ben geworden. 

In mijn laatste jaren bij Imtech ben ik lid van de deelnemersraad geweest van de Stichting Pensioenfonds Imtech (een ondernemingspensioenfonds met een excedentregeling) en werd ik betrokken bij de liquidatie van dit fonds waarbij de pensioenrechten overgingen naar PMT.

Na mijn pensionering ben ik in 2014 door VG-PMT voorgedragen als lid van het nieuwe Verantwoordingsorgaan (VO). Na mijn eerste periode van 4 jaar ben ik in 2018 via verkiezingen herkozen.

Als lid van het VO bezig ik het motto “Ratio, Respect en Redelijkheid”.

 

Lid van het Verantwoordingsorgaan van PMT namens VG-PMT: 

Rob Bernsen

Geboren in 1951. Heb vanaf 1982 tot 2015 voor de Metaal en Techniek gewerkt als onderhandelaar over de cao en pensioenregeling. Ik ben lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) van PMT en pensioenonderhandelaar in de detailhandel. Naast pensioenen houd ik mij ook nog bezig met onderwijs als voorzitter van OFED en lid van het algemeen bestuur van Worldskills Netherlands. Daarnaast ben ik lid van de SER-commissie CKA. Ik hoop samen met mijn medebestuursleden de vereniging uit te bouwen tot een deskundige goede belangenbehartiger voor de gepensioneerden bij PMT en hoop dat wij samen met de leden tot een goede invulling van onze doelstellingen komen. Mijn hobby’s zijn golfen en lange afstand fietsen. Samen met mijn vrouw heb ik twee kinderen en zes kleinkinderen.

Lid van het Verantwoordingsorgaan van PMT namens VG-PMT:

Sjef Marcelis

Mijn naam is Sjef Marcelis, ik ben geboren in 1941, ben gehuwd met Loes, wij hebben samen drie dochters, zeven kleinkinderen en een achterkleinkind. Ik heb als HR-manager zes jaar gewerkt in de klein metaal, vandaar mijn pensioen bij PMT.
Ik ben vorig jaar gekozen in het VO van PMT namens de VG-PMT. Vanaf 2011 zit ik in het VO van het Spoorwegpensioenfonds en vanaf 2013 in de Pensioenraad (ook VO) van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarnaast ben ik vanaf 2012 lid van de Cliëntenraad van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch.

Ik vind het een voorrecht dat ik namens de VG-PMT mijn werk in het VO kan doen. We hebben namens deze vereniging drie leden in het VO en wij vormen een hechte groep. We geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van PMT en ik heb het zelf het gevoel dat het bestuur onze adviezen ter harte neemt.

Evenzo vind ik dat het bestuur alles in het werk stelt om van de dreigende korting te vermijden. We worden als fonds als maar rijker maar het door de overheid in het leven geroepen systeem zorgt ervoor dat er mogelijk gekort gaat worden. Ook wij als VO stellen alles in het werk om dit te voorkomen, maar de middelen zijn beperkt. Mocht u aan ons vragen hebben of opmerkingen over ons werk binnen het VO dan horen wij dit graag!

secretaris@gepensioneerdenvgpmt.nl