Home
Bestuur
Mededeling
Actueel
Lid worden
Contactformulier

 INSCHRIJFFORMULIER

Vereniging van Gepensioneerden PMT     (VG-PMT)

Stuur dit formulier per post naar secretariaat of kopieer het inschrijfformulier in een Word bijlage of in een e-mail en vul uw gegevens in en verzend naar leden@gepensioneerdenvgpmt.nl.

Als lid van de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds Metaal en Techniek (VG-PMT):

Door invulling van dit formulier verklaar ik als lid van de VG-PMT om tot opzegging de jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributie (voor 2017: € 12,-) over te zullen maken op de onderstaande bankrekening en dat ik de Vereniging VG-PMT toestemming geef om mijn eventuele adreswijziging bij het pensioenfonds PMT op te vragen bij het eventueel niet rechtstreeks ontvangen van die adreswijziging. De regels van de privacy wetgeving worden hierbij gehanteerd.

Naam en voorletters:

Adres:

Woonplaats met postcode:

Telefoon:                                                       Mobiel:

E-mail adres:

Datum:

Handtekening:

*  Inschrijvingsformulier per E-mail naar:   leden@gepensioneerdenvgpmt.nl  

*  Inschrijven kan ook doormiddel van het contactformulier

*  Inschrijvingsformulier per post naar:

Secretariaat VG-PMT

Kadelaan 141              2725 BE          Zoetermeer

Banknummer: NL18 RBRB 0898 3332 96   (Let op ! banknummer gewijzigd)

t.n.v. Vereniging Gepensioneerden PMT, te  Zoetermeer

  

secretaris@gepensioneerdenvgpmt.nl