skip to Main Content
Diederik

Geboren in 1949 ben ik internationaal werkzaam geweest voor Billiton, vervolgens in Nederland bij Sikkens, RTD en tenslotte als Commercieel Directeur bij Imtech Maintenance waardoor ik deelnemer van PMT ben geworden.

In mijn laatste jaren bij Imtech ben ik lid van de deelnemersraad geweest van de Stichting Pensioenfonds Imtech (een ondernemingspensioenfonds met een excedentregeling) en werd ik betrokken bij de liquidatie van dit fonds waarbij de pensioenrechten overgingen naar PMT.

Na mijn pensionering ben ik in 2014 door VG-PMT voorgedragen als lid van het nieuwe Verantwoordingsorgaan (VO). Na mijn eerste periode van 4 jaar ben ik in 2018 via verkiezingen herkozen.

Als lid van het VO bezig ik het motto “Ratio, Respect en Redelijkheid”.

Lid Verantwoordingsorgaan PMT namens VG-PMT

Back To Top