skip to Main Content

LIDMAATSCHAP VAN BELANG!!! ONZE ENIGE KANS OP INVLOED BIJ DE INTRODUCTIE VAN DE NIEUWE PENSIOENWETGEVING. Zie verder de pagina ‘Mededelingen’.

Onze vereniging

VG-PMT is een vereniging die geheel losstaat van het pensioenfonds PMT, teneinde onafhankelijke kandidaten voor de organen van PMT te kunnen voordragen en om de belangen van de huidige en toekomstige gepensioneerden te kunnen behartigen.

Zo heeft de VG-PMT zowel een afgevaardigde in het bestuur als drie vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan (VO) van PMT

Home-foto1

Als enige echt onafhankelijke vereniging van gepensioneerden vertegenwoordigen wij personen die bij PMT hun pensioen opbouwen of hebben opgebouwd en we kunnen ons daardoor geheel op Uw belangen focussen.

Meld u aan als lid via het lidmaatschapsformulier of door de speciale verenigingsflyer in te vullen. Tijdens onze ALV ontmoet u ook uw mede gepensioneerde branchegenoten.

Het lidmaatschap van de vereniging VG-PMT bedraagt € 12,- per jaar.

Home-foto2

Word nu ook eenvoudig lid!

Back To Top