Skip to content

Welkom op onze website.

Welkom op de website van de Vereniging van Gepensioneerden PMT (VG-PMT), de vereniging die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van allen die in welke vorm dan ook pensioen van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) ontvangen.


Onze website wordt momenteel aangepast. De komende tijd zullen er steeds diverse zaken worden aangepast. De site blijft operationeel. U kunt zich blijven aanmelden als lid. De informatie blijft ook voor handen. Excuses voor de eventuele overlast.

LIDMAATSCHAP VAN BELANG!!! ONZE ENIGE KANS OP INVLOED BIJ DE INTRODUCTIE VAN DE NIEUWE PENSIOENWETGEVING. Zie verder de pagina ‘Mededelingen’.

Algemene stellingen.

  • VG-PMT wil dat PMT een beleid voert dat zorgt voor behoud van koopkracht van de gepensioneerden.
  • VG-PMT wil dat de beleggingen van PMT het rendement opleveren dat zorgt voor een koopkrachtig pensioen. Dat PMT daarbij maatschappelijk verantwoord belegt spreekt voor zich.
Home-foto1

Wat vindt VG-PMT van de Wet Toekomstige Pensioenen (WTP)?

  • VG-PMT vindt dat premietekorten uit het verleden dienen te worden gecompenseerd door premie overschotten voor ingang van het nieuwe pensioenstelsel.
  • VG-PMT wil dat bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel de pensioenuitkeringen minimaal gelijk blijven. In het verleden opgelopen indexeringsachterstanden moeten worden gecompenseerd.
  • VG-PMT wil dat bij het afschaffen van de doorsneepremie een eventuele compensatie niet wordt doorberekend aan de gepensioneerden.

Lees meer

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de doorsneepremie zoals we die jarenlang hebben gekend, zal worden afgeschaft. Een effect van de doorsneepremie was dat jongeren tot ca. hun 40-45e levensjaar relatief te veel premie betaalden terwijl ouderen (vanaf ca. 45 jaar) wat voordeel hadden. Wanneer een jongere al vroeg in dienst kwam binnen de metaalsector en daar de rest van zijn leven werkzaam bleef werd dat teveel betaalde op latere leeftijd weer gecompenseerd.Dat noemen we solidariteit tussen generaties. Omdat er tegenwoordig veel vaker tussen sectoren wordt gewisseld en daarmee ook tussen pensioenfondsen en regelingen is deze doorsneepremie aan zijn eind gekomen. Gepensioneerden hebben echter op hun pensioendatum afgerekend: aan de hand voor het voor hen  berekende kapitaal is een levenslang pensioen vastgesteld, waarbij rekening is gehouden met alle gebeurtenissen uit het verleden. Het zou niet eerlijk zijn wanneer gepensioneerden nu opeens hun pensioen opnieuw berekend zouden zien worden vanwege het afschaffen van de doorsneepremie.

Home-foto2

Word nu ook eenvoudig lid!

Back To Top