Home
Bestuur
Mededeling
Actueel
Lid worden
Contactformulier


VG-PMT   Vereniging van Gepensioneerden PMT

 

Per 1 juli 2013 hebben ook gepensioneerden van bedrijfspensioenfondsen het recht om hun pensioenfonds mee te besturen. Daarom is reeds op 21 maart 2013 opgericht de

Vereniging van Gepensioneerden

Pensioenfonds Metaal en Techniek (VG-PMT)

 

Het is een vereniging die geheel los staat van het pensioenfonds. Inmiddels heeft de VG-PMT zowel een afgevaardigde in het bestuur als drie vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan (VO) van PMT om de belangen van de huidige en toekomstige gepensioneerden te kunnen behartigen.  

Als enige echt onafhankelijke vereniging van gepensioneerden vertegenwoordigen wij personen die bij PMT hun pensioen opbouwen of hebben opgebouwd en we kunnen ons daardoor geheel op Uw belangen focussen. 

Meld U aan als lid via deze website (www.gepensioneerdenvgpmt.nl) of door de speciale verenigingsflyer in te vullen. Tijdens onze ALV ontmoet u ook uw medegepensioneerde branchegenoten.

Het huidige bestuur bestaat uit Rob Bernsen (voorzitter), Ted van der Lugt (vice-voorzitter), Daan van Ham (penningmeester), Daan van Wijk (secretaris) en Henk Dalhuisen (bestuurslid). Aftredend bestuurslid per november 2019 is Leen Tournois.

Het lidmaatschap van de vereniging VG-PMT bedraagt € 12,- per jaar.

 

 

 

Op dit moment is het bestuur van VG-PMT met Centraal Beheer in onderhandeling om voor de leden kortingen te krijgen op diverse verzekeringen. Zodra er resultaat te melden is zullen we de leden informeren.

 

 

secretaris@gepensioneerdenvgpmt.nl