Skip to content

Koepel Gepensioneerden

Belangenbehartiger bij de politiek.

VG-PMT behartigt uw belangen bij PMT door het hebben van leden in het Bestuur van PMT en in het Verantwoordingsorgaan van PMT. Daarnaast zijn wij lid van de Koepel Gepensioneerden. Namens hun lid organisaties zoals VG-PMT onderhandelen zij met de overheid over pensioenbelangen maar ook over zorg, wonen, welzijn en koopkrachtontwikkeling.

De Koepel Gepensioneerden vertegenwoordigt zo’n 150 lid verenigingen en is de grootste belangenbehartiger voor ouderen en gepensioneerden in Nederland. Alleen verenigingen kunnen lid worden van de Koepel. Via VG-PMT bent u lid van de Koepel.

https://www.koepelgepensioneerden.nl/

Stichting Pensioenbehoud

VG-PMT steunt de Stichting Pensioenbehoud financieel bij haar proces tegen de Staat over de rekenrente. In dit proces wordt betoogt dat de Overheid een veel te lage rekenrente heeft vastgesteld waardoor pensioenfondsen al jaren de pensioenen niet meer kunnen verhogen en bij PMT zelfs twee keer met totaal 6,7% zijn verlaagd. Deelnemers van PMT leiden hierdoor een pensioenschade van ca. 30%.

https://www.stichtingpensioenbehoud.nl/

Stichting Pensioenbelangen

VG-PMT is tevens deelnemer van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen. Doel van deze bond is het behartigen van de algemene en specifieke belangen, met betrekking tot de inkomens uit ouderdoms-, nabestaanden- of invaliditeitspensioen.

https://www.pensioenbelangen.nl/

Back To Top