Skip to content

Missie

De vereniging staat voor het behartigen van de belangen van alle leden die hun pensioen of toekomstige pensioen van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) ontvangen. Om de doelen van de vereniging te bereiken en continuïteit van de vereniging te waarborgen is het noodzakelijk het aantal leden aanzienlijk te verhogen.

Visie

Om binnen de komende zes jaar de uitbreiding van het aantal leden te realiseren, is er een plan ontwikkeld. De vereniging zal zich inspannen om door middel van het verstrekken van voor de leden belangrijke informatie tevens de betrokkenheid van de leden stimuleren.Het is immers belangrijk de leden te behouden om op deze wijze de financiële middelen te versterken en daardoor continuïteit van de vereniging te waarborgen. Omdat de leden allemaal hun pensioen ontvangen van PMT is het zeer belangrijk dat er een nauwe band is met deze organisatie.

Beleid  (in opbouw)

Back To Top