Skip to content

WORD LID VAN VG-PMT, ALLEEN AL VOOR HET HOORRECHT!

Gepensioneerdenverenigingen hebben nauwelijks een rol mogen spelen bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenwetgeving. De belangen van gepensioneerden zijn daardoor onvoldoende beschermd. Er is nog 1 moment waarop gepensioneerden hun stem kunnen laten horen. Dat willen/moeten wij ook doen. Omdat gepensioneerden niet betrokken zijn geweest (het was een onderonsje van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en politiek) hebben verenigingen van gepensioneerden een hoorrecht gekregen bij besluitvorming door de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties over het invaren. Bij het invaren wordt “uw” pensioenrecht omgezet in een pensioenvermogen. Daarbij kunnen delen van dat vermogen worden gebruikt voor andere zaken dan uw pensioen.  Dit doen ze aan de zgn. cao-tafel waar gepensioneerden geen zetel en dus geen invloed hebben.

We citeren een stuk van de Koepel Gepensioneerden hierover:

“Normaliter zal de cao-tafel de plek zijn waar zo’n besluit wordt genomen. Anders dan werknemers in dienst van de onderneming of uit de bedrijfstak in kwestie zullen gepensioneerden (ook volgens het kabinet in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel) ‘over het algemeen niet of minder bij die keuze worden betrokken’ terwijl die ook voor hen vèrstrekkende gevolgen heeft. Zij hebben daarbij bovendien geen formele positie. Om, ook tegen de achtergrond van het buiten werking stellen van het individueel bezwaarrecht, ‘te voorzien in andere waarborgen om de belangen van pensioen- en aanspraakgerechtigden bij de besluitvorming te borgen’ wordt voorgesteld een hoorrecht te creëren voor verenigingen van pensioengerechtigden.”

Verenigingen van gepensioneerden, zoals VG-PMT, hebben dus een hoorrecht gekregen omdat gepensioneerden volgens het kabinet onvoldoende bij het maken van de wet zijn betrokken. Dit is dus onze laatste kans. Gepensioneerdenverenigingen kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties benaderen om hun visie te geven. Het hebben van veel leden is daarbij van groot belang en dus is het belangrijk dat u als gepensioneerde bij PMT zich aanmeldt bij onze vereniging.

De politiek wil de rechten van gepensioneerden verenigingen verder versterken omdat de actieven sterk worden vertegenwoordigd door de werknemersorganisaties en de belangen van gepensioneerden onvoldoende aan de orde komen. Het uitbreiden van het aantal leden is daarvoor natuurlijk een goed signaal naar de politiek.

Recent heeft VG-PMT aansluiting gezocht bij de Personeelsvoordeelwinkel.nl

Deze online besloten webshop biedt exclusieve kortingen op producten, zoals elektronica, speelgoed, huishoudelijke apparaten, kleding maar ook op tickets, uitjes en nog veel meer! Via een account (met behulp van aangeleverde inloggegevens) kunnen de leden van VG-PMT geheel vrijblijvend profiteren van een wisselend en gevarieerd aanbod met kortingen tot wel 70%! Tijdens de recent gehouden Algemene Ledenvergadering in Utrecht werd een presentatie verzorgd door een medewerker van Personeelsvoordeelwinkel.nl. Als extraatje bood hij aan dat onze leden die daar gebruik van gaan maken dit jaar bij hun eerste bestelling € 10,– extra korting krijgen. Dat is dus bijna 1 jaar contributie van VG-PMT. Gepensioneerden van Pensioenfonds Metaal & Techniek die dit jaar lid van de vereniging worden hoeven tot eind van dit jaar geen contributie te betalen maar kunnen wel gebruik maken van het introductie-aanbod van Personeelsvoordeelwinkel.nl. Dus lid worden levert dit jaar dan € 10,- op in plaats van dat het geld kost!

U kunt inschrijven door op de website van Personeelsvoordeelwinkel.nl uw e-mailadres in te vullen.

Back To Top