Skip to content

Leden in het Verantwoordingsorgaan PMT

Robkopie

Rob Bernsen
Lid en Vice-Voorzitter

Geboren in 1951. Heb vanaf 1982 tot 2015 voor de Metaal en Techniek gewerkt als onderhandelaar over de cao en pensioenregeling. Ik ben lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) van PMT en pensioenonderhandelaar in de detailhandel. Naast pensioenen houd ik mij ook nog bezig met onderwijs als voorzitter van OFED en lid van het algemeen bestuur van World skills Netherlands. Daarnaast ben ik lid van de SER-commissie CKA. Ik hoop samen met mijn medebestuursleden de vereniging uit te bouwen tot een deskundige goede belangenbehartiger voor de gepensioneerden bij PMT en hoop dat wij samen met de leden tot een goede invulling van onze doelstellingen komen. Mijn hobby’s zijn golfen en lange afstand fietsen. Samen met mijn vrouw heb ik twee kinderen en zes kleinkinderen.

sjef

Sjef Marcelis
Lid

Mijn naam is Sjef Marcelis, ik ben geboren in Tilburg op 9 november 1941. In 1961 ben ik gehuwd met Loes Jonkers die ons in 2020 helaas is ontvallen. Wij hebben, drie kinderen, zeven kleinkinderen en inmiddels zes achterkleinkinderen.

Ik heb van 2000 tot 2006 als HR-manager gewerkt bij Sleutjes Precisie Gereedschappen (SPG) in Brabant. Dit waren 5 bedrijven die deel uitmaakte van de Industriële Divisie van Frits Krooymans.

Vanaf 2018 maak ik namens de Vereniging van Gepensioneerden vanuit de Metaal en Techniek deel uit van het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds Metaal en Techniek.

Ook heb ik zitting in het VO van het Pensioenfonds Rail&ov (sedert 2011) en van de Pensioenraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (sedert 2014).

Daarnaast ben ik, sedert 2022, lid van de Cliëntenraad bij Annenborch. Dit is een ouderen-zorginstelling in Rosmalen.

Op dit moment en de afgelopen periode hebben bij het VO een zeer drukke tijd in verband met het nieuwe pensioenstelsel. Dit betekent onder andere dat wij ons moeten verdiepen over hetgeen ons als uitvloeisel van de nieuwe wet te wachten staat. Met behulp van extra opleiding, begeleiding van zowel in- alsmede van externe deskundige en sparren met het Bestuur van het fonds en de Raad van Toezicht zijn we op de goede weg.

Voor wat de gepensioneerde van ons fonds en van onze vereniging betreft verwijs ik u graag naar de bijeenkomst in het land waar het bestuur en het VO u van alle belangrijke zaken op de hoogte stelt. Rob en Ik hopen u graag hierbij te ontmoeten.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons werk binnen het VO dan horen wij dit graag!

Hartelijke groet, Sjef Marcelis.

Back To Top