Ga naar hoofdinhoud

Het bestuur

Robkopie

Rob Bernsen
Voorzitter

Geboren in 1951. Heb vanaf 1982 tot 2015 voor de Metaal en Techniek gewerkt als onderhandelaar over de cao en pensioenregeling. Ik ben lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) van PMT en pensioenonderhandelaar in de detailhandel. Naast pensioenen houd ik mij ook nog bezig met onderwijs als voorzitter van OFED en lid van het algemeen bestuur van World skills Netherlands. Daarnaast ben ik lid van de SER-commissie CKA. Ik hoop samen met mijn medebestuursleden de vereniging uit te bouwen tot een deskundige goede belangenbehartiger voor de gepensioneerden bij PMT en hoop dat wij samen met de leden tot een goede invulling van onze doelstellingen komen. Mijn hobby’s zijn golfen en lange afstand fietsen. Samen met mijn vrouw heb ik twee kinderen en zes kleinkinderen.

daan

Daan van Wijk
Secretaris

Geboren in 1951 in Arnhem. Vervroegd pensioen in 2013 na een werkzaam leven in verschillende functies in de belangenbehartiging. Na de start bij een rentmeester kantoor in de Bilt was ik een aantal jaren hoofd van de afdeling ledenbemiddeling van de artsenorganisatie KNMG. In 1980 verhuisde ik naar Zoetermeer en aanvaardde een functie op de afdeling Publiciteit en Voorlichting van de Federatie Goud en Zilver in Den Haag, later Voorburg. Naast eind- en hoofdredacteur van het vaktijdschrift Edelmetaal werd ik in 1990 benoemd tot secretaris van die organisatie. Wij volgden de CAO voor de kleinmetaal en om die reden krijg ik nu mijn pensioen van PMT. Naast secretaris van VG-PMT (sinds 2014) ben ik als vrijwilliger actief in besturen van een aantal stichtingen en verenigingen. De vrije tijd besteed ik graag aan golf en reizen en uiteraard aan de kleinzoon die mijn vrouw en ik kregen van onze dochter.

Foto Johan Wolthuis

Johan Wolthuis
Penningmeester – Ledenadministratie

Ik ben Johan Wolthuis geboren in 1954 te Groningen en opgegroeid op het Groninger platteland.

Na mijn technische opleiding ben ik gaan werken bij Shell Nederland Verkoopmaatschappij. Ik heb daar in 20 jaar diverse leidinggevende functies vervult binnen de logistieke afdelingen in diverse plaatsen in Nederland.
Na een reorganisatie vanwege te lage winsten de overstap gemaakt naar één van de grotere installateurs van Nederland, Kropman B.V. te Nijmegen. Hier was ik vooral ondersteunend bezig.
Tot slot de laatste 12 jaar bij MTSA Technopower BV te Arnhem gewerkt. Dit om dichter bij huis te kunnen werken.

In mijn vrije tijd veel bestuurlijke functies vervult in school- en sportverenigingen.

Ook voor de volgende termijn in het Verantwoordingsorgaan stel ik mij namens de vereniging VG-PMT beschikbaar. Het motto dat voor mij dan belangrijk wordt: Laat opgedane kennis en ervaring niet verloren gaan voor de o zo belangrijke veranderingen in het Pensioenstelsel.

Back To Top