skip to Main Content

Waarom wil ik lid worden van de Vereniging van Gepensioneerden van PMT (VG-PMT): 

 • Ik wil graag invloed hebben op het beleid van PMT.
 • VG-PMT heeft drie vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan van PMT. Het bestuur van PMT legt verantwoording van haar besluiten af aan het verantwoordingsorgaan.
 • Er zijn twee bestuursleden bij PMT namens gepensioneerden waarvan er 1 lid is van de vereniging.
 • De twee bestuursleden namens gepensioneerden van PMT worden voorgedragen door de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan waarvan VG-PMT de meerderheid van de zetels heeft.
 • VG-PMT richt zich alleen op de belangen van gepensioneerden, dit in afwijking van de vakbonden die vooral gericht zijn op de belangenbehartiging van de werknemers.
 • Via de Koepel Gepensioneerden – waar VG-PMT lid van is – kan invloed worden uitgeoefend op het landelijk beleid.
 • VG-PMT is deelnemer van de Stichting Pensioenbehoud die zich inzet voor het wijzigingen van de rekenrente opdat er niet meer gekort hoeft te worden op onze pensioenen.

VG-PMT:

 • informeert u via de mail over ontwikkelingen bij PMT.
 • informeert u via de mail over ontwikkelingen van de pensioenwetgeving zoals die nu plaatsvinden.
 • organiseert ledenvergaderingen waarin we elkaar kunnen ontmoeten en waarin mondeling voorlichting wordt gegeven.
 • heeft via de Koepel Gepensioneerden kortingsafspraken bij Centraal Beheer (verzekeringen) en VGZ (ziektekosten) voor haar leden.

Door middel van dit inschrijfformulier kunt u zich aanmelden bij onze vereniging. Het is ook altijd mogelijk om dit formulier ingevuld per email te sturen naar: leden@gepensioneerdenvgpmt.nl.

of

Per post naar:

Secretariaat VG-PMT
Kadelaan 141
2725 BE  Zoetermeer

Banknummer: NL18 RBRB 0898 3332 96
t.n.v. Vereniging Gepensioneerden PMT, te Zoetermeer

Inschrijfformulier

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Back To Top