Skip to content

Indexatiebrief naar het pensioenfonds PMT

Het bestuur van VG-PMT heeft een brief gestuurd aan het Bestuur van PMT waarin zij er op aandringt de komende jaren zoveel mogelijk te indexeren en geen geld uit de reserves te gebruiken voor andere doelen dan indexeren. De leden worden hierover tijdens de komende ALV nader geïnformeerd.

Back To Top