Skip to content

Interview John Kerstens in Pensioenpro

Gisteren besteedde Pensioen Pro (hèt blad over pensioenen in Nederland) in een paginagroot artikel aandacht aan de enquête die de Koepel Gepensioneerden (de grootste seniorenorganisatie van Nederland, waarbij zowat alle verenigingen van gepensioneerden bij bedrijfstak-, ondernemingspensioenfondsen en pensioenverzekeraars zijn aangesloten) recent onder haar lidverenigingen hield.

Opmerking: John Kerstens is de voorzitter van de vereniging Koepel Gepensioneerden waar onze vereniging ook bij is aangesloten.

Bijgaand treft u dit interview aan in bijgevoegde PDF-bestand.
OPF = Ondernemingspensioenfons  BPF = Bedrijfstakpensioenfonds

Back To Top