Skip to content

Kort verslag ALV d.d. 15-11-2023

Kort verslag van een goed bezochte en geanimeerde ledenvergadering op 15 november in Driebergen.

In een uitvoerig en dynamisch betoog gaf Prof. dr. Hans van Meerten zijn visie op de wijze van totstandkoming en over de inhoud van de nieuwe pensioenwetgeving.

De ALV gaf aan van mening te zijn dat door de verschuiving van het risico naar deelnemers en met name gepensioneerden het belang van werkgevers in het bestuur van het pensioenfonds dient te worden verminderd en dat van gepensioneerden moet worden uitgebreid.

Er werd stil gestaan bij het plotselinge overlijden van ons bestuurslid Henk Dalhuisen en het vertrek als bestuurslid van Henk Bax. De heer Johan van Miltenburg werd verkozen tot nieuw bestuurslid.
Het nieuwe huishoudelijk reglement en de begroting 2024 werden vastgesteld.

Aanwezigen waren teleurgesteld over het uitblijven van een besluit van het bestuur van PMT over de indexatie in 2024. Naar aanleiding van de briefwisseling van VG-PMT over indexatie sprak de ALV haar ontstemming uit over de wijze waarop PMT omgaat met VG-PMT als belangenvereniging voor de gepensioneerden bij PMT.
Het bestuur gaf een toelichting op de invulling van het hoorrecht door sociale partners in de Metaal en Techniek.

Nieuw-Vennep, 16 november 2023/RB

Back To Top