Skip to content
Joep

Ik ben Joep Schouten (1948) en door de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan (VO) gekozen tot hun afgevaardigde in het algemeen bestuur van PMT. Daarnaast zit ik in de Commissies Communicatie & Dienstverlening, Finance & Risk en de Audit Commissie alsmede in enkele werkgroepen waaronder die voor het nieuwe pensioencontract. Deze bestuursfuncties vervul ik inmiddels meer dan 6 jaar. Pensioenfonds bestuurder is geen fulltime baan en laat daardoor ruimte voor het co-voorzitterschap van de Koepel Gepensioneerden, een grote belangenorganisatie waarbij ook VG-PMT is aangesloten. Als bedrijfskundige heb ik gedurende mijn loopbaan, onder meer als directeur van een groot pensioenfonds, altijd belangstelling gehad voor organisatieprocessen. Dat komt nu goed van pas bij de hervorming van het pensioenstelsel dat voor de deur staat.

Back To Top