Skip to content

Ik ben Johan Wolthuis geboren in 1954 te Groningen en opgegroeid op het Groninger platteland.

Na mijn technische opleiding ben ik gaan werken bij Shell Nederland Verkoopmaatschappij. Ik heb daar in 20 jaar diverse leidinggevende functies vervult binnen de logistieke afdelingen in diverse plaatsen in Nederland.
Na een reorganisatie vanwege te lage winsten de overstap gemaakt naar één van de grotere installateurs van Nederland, Kropman B.V. te Nijmegen. Hier was ik vooral ondersteunend bezig.
Tot slot de laatste 12 jaar bij MTSA Technopower BV te Arnhem gewerkt. Dit om dichter bij huis te kunnen werken.

In mijn vrije tijd veel bestuurlijke functies vervult in school- en sportverenigingen.

Sinds mei 2018 zit ik namens het FNV in het Verantwoordingsorgaan van PMT en mijn motto is;

Als VO-lid beoordeel en adviseer ik samen met mijn FNV collega’s * het Pensioenfondsbestuur op haar handelen. Wij letten daarbij op of alle genomen besluiten en beslissingen gaan volgens het principe van afgewogen en evenwichtige besluitvorming. Alle belangen van alle belanghebbenden moeten zo goed mogelijk worden gediend. Dit geldt ook voor premie inning, beleggingen en pensioenuitkeringen.
* En natuurlijk ook samen met de overige VO-leden.

In november 2020 ben ik met pensioen gegaan. Per medio maart 2021 heb ik mij aangemeld bij de Vereniging van Gepensioneerden van PMT. En per juli 2021 heb ik mij beschikbaar gesteld als penningmeester van de vereniging.

Ook voor de volgende termijn in het Verantwoordingsorgaan stel ik mij namens de vereniging VG-PMT beschikbaar. Het motto dat voor mij dan belangrijk wordt: Laat opgedane kennis en ervaring niet verloren gaan voor de o zo belangrijke veranderingen in het Pensioenstelsel.

Back To Top