Skip to content
sjef

Mijn naam is Sjef Marcelis, ik ben geboren in 1941, ben gehuwd met Loes, wij hebben samen drie dochters, zeven kleinkinderen en een achterkleinkind. Ik heb als HR-manager zes jaar gewerkt in de klein metaal, vandaar mijn pensioen bij PMT.
Ik ben vorig jaar gekozen in het VO van PMT namens de VG-PMT. Vanaf 2011 zit ik in het VO van het Spoorwegpensioenfonds en vanaf 2013 in de Pensioenraad (ook VO) van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarnaast ben ik vanaf 2012 lid van de Cliëntenraad van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch.

Ik vind het een voorrecht dat ik namens de VG-PMT mijn werk in het VO kan doen. We hebben namens deze vereniging drie leden in het VO en wij vormen een hechte groep. We geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van PMT en ik heb het zelf het gevoel dat het bestuur onze adviezen ter harte neemt.

Evenzo vind ik dat het bestuur alles in het werk stelt om van de dreigende korting te vermijden. We worden als fonds als maar rijker maar het door de overheid in het leven geroepen systeem zorgt ervoor dat er mogelijk gekort gaat worden. Ook wij als VO stellen alles in het werk om dit te voorkomen, maar de middelen zijn beperkt. Mocht u aan ons vragen hebben of opmerkingen over ons werk binnen het VO dan horen wij dit graag!

Lid Verantwoordingsorgaan PMT namens VG-PMT

Back To Top