skip to Main Content
Ted

Ik ben in 1944 in Deventer geboren en opgegroeid in Voorburg. Ik ben ruim vijftig jaar getrouwd en wij hebben twee dochters en twee kleinkinderen. Als sport heb ik vele jaren badminton gespeeld en ook heb ik met mijn vrouw vaak fietstochten gemaakt, zowel in Nederland als ook in het buitenland. Helaas kan dit niet meer om gezondheidsredenen. Ik heb o.a. vier jaar bij het Centraal Bureau voor Statistiek in financiële statistieken gewerkt.  Daarna ben ik overgestapt naar de Agam, de toenmalige importeur van Mercedes-Benz. Ik heb daar gewerkt voor de automatisering bij de dealerbedrijven. Ik heb veel in het bestuur van verenigingen gezeten. Buiten VG-PMT zit ik nog in het bestuur van de Stichting Pensioenbehoud en in de ledenraad van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen. Ook heb ik in een aantal jaren in de gemeenteraad gezeten.

Als vicevoorzitter van VG-PMT zal ik mij inzetten om de belangen van de leden van VG-PMT  te behartigen.

Back To Top